SSIS månadsmöte juli

På SSIS möte i juli diskuterade man bland annat följande:

  • riktlinjer för verksamheten
  • informations- och kommunikationskanaler
  • parkeringsfrågan gällande uppsägningar mm
  • besöksberedskapen för turism
  • skolan i skärgården

Man rapporterade även från:

  • möte med representanter från Långedrag och Saltholmen
  • möte med Göteborgs Stad och pågående TPUSS-utredning (Trafik- och parkeringsutredningsfrågan Södra Skärgården)
  • Styrsö i samverkans möte med skärgårdsutvecklare Annica Berg

På mötet togs beslut om att från SSIS sida göra en skrivelse till Göteborgs Stads Parkeringsbolag angående uppsägningarna.

Läs anteckningarna från mötet i sin helhet på nedanstående länk.

SSIS mötesanteckningar juli 2016