Parkeringsbolagets arbetsgrupp 12 januari 2017

Nu är anteckningarna från sjunde mötet med arbetsgruppen för parkeringar hos Göteborgs Stads Parkeringsbolag klara. Mötet hade fokus på lösningar på Saltholmen/Långedrag på såväl lång som kort sikt vad gäller

 • Optimering av befintliga platser
 • Sammanfattning åtgärder som kan genomföras på kort sikt
 • Terminalfrågan
 • TPULS-utredningen

Minnesanteckningarna är gjorda av Parkeringsbolaget.
Läs minnesanteckningarna från mötet här!

SSiS månadsmöte januari 2017

På SSIS möte i januari togs bland annat följande upp:

 • Skol- och utbildningsfrågan i södra skärgården
 • Skärgården som turistdestination
 • Strategisk planering kring samverkan i Södra Skärgården
 • Parkeringsfrågan Saltholmen/Långedrag

Läs anteckningarna från mötet i sin helhet på nedanstående länk.

Fortsätt läsa SSiS månadsmöte januari 2017

SSIS månadsmöte september

På SSIS möte i september togs bland annat följande upp:

 • Södra skärgården som turistdestination
 • Parkeringsfrågan med rapporter från möten med bland annat kommunalråd Johan Nyhus (S), Parkeringsbolagets arbetsgrupp samt Ö-dialogen.
 • TPUSS (Trafik- och parkeringsutredning Södra Skärgården
 • TPULS (Trafik- och parkeringsutredning Långedrag/Saltholmen

Läs anteckningarna från mötet i sin helhet på nedanstående länk.

SSIS mötesanteckningar september 2016

Nytt uppdragsdirektiv för Trafik och parkeringsutredningen Långedrag och Saltholmen

Göteborgs Stad har skrivit ett nytt uppdragsdirektiv för det som förut hette TPUSS.

I våras fattade Kommunfullmäktige beslut om parkeringsfrågorna i Saltholmen och på Saltholmen, som bland annat innebar att möjligheten att hyra en förhyrd parkeringsplats skulle finnas kvar och att färjeterminalen även fortsättningsvis ska vara placerad på Saltholmen.

Trafik- och parkeringsutredningen Södra Skärgåden (TPUSS) behövde då ses över och förtydligas. Det har nu skett. Utredningen heter numera TPULS (Trafik- och parkeringsutredningen Långedrag och Saltholmen). Se PDF nedan.

Kontaktperson: Carolin Folkeson, Stadsbyggnadskontoret
carolin.folkeson@sbk.goteborg.se

Här kan du läsa det nya direktivet