Sommarbloggen

Nu återkommer jag med några förhoppningsvis väl valda ord från SSIS. I morgon är det midsommarafton och vi kan alla i Göteborgs skärgård dansa Små grodorna kring lövad stång, äta sill och dricka något lämpligt till, grilla kött, alternativt något vegetariskt och till alltihop proppa oss fulla med både färska potatisar och jordgubbar.

Vi kan göra det i en av västra Sveriges finaste ögrupper, som tillhör turistguidernas favoriter och som också öppnar sin famn för miljoner med besökare under sommaren. Att besökarna går på fel sida på våra vägar och tar plats i badvikarna kan vi leva med. De bidrar ju till att ge oss alla den service vi har.

Den vi har. Under våren har en del svarta moln seglat upp på vår skärgårdshimmel.

Det största problemet har varit, och fortfarande är, det som ledde SSIS till att ordna en stor namninsamling i protest, Regionens och Västtrafiks kommande upphandling av vår livlina; båttrafiken. Naturligtvis protesterar vi inte mot att trafiken skall handlas upp igen. Det vi ser som ett stort problem är att vi inte blir ordentligt informerade, utan måste nöja oss med att läsa en förstudie som innehåller mängder med felaktigheter och som ändras kontinuerligt och att vi inte får veta hur de egentligen föreslår att ändra det som fungerar förträffligt i dagsläget.

Men vi ser att det leder till en minskning av resurserna ner till bortåt halva kapaciteten av dagens och det med en flotta av snabbåtar som riskerar att sluta fungera när det blåser hårt eller blir snö och is. Vi tycker oss se detta och därför begär vi mer och korrekt information. Många är ni som skrivit under detta ringa krav. Vi fortsätter samla namn under midsommar och lämnar sedan över skrivelsen till VGR, Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Samtidigt som våra politiker i staden tiger som muren. De verkar inte inse att det är deras ansvar att ställa de krav på kollektivtrafiken som behövs för en positiv utveckling av staden. De gömmer sig bakom inställningen att det är regionens ansvar.

Men Skärgårdens kommande utveckling är i hög grad beroende av goda förbindelser med staden på fastlandet. Vi har haft en ganska trist utveckling det sista decenniet med en växande andel äldre och en alldeles för liten andel vuxna i fertil ålder. Skärgården håller sakta på att gå mot en roll som stadens ålderdomshem (se åldersfördelning nedan i jämförelse med Göteborg i sin helhet). Vi behöver få mer familjer med barn, föräldrar som arbetar i Skärgården eller som pendlar till arbeten i staden. Vi behöver mer liv. Och det kan vi bara få om Skärgården framstår som ett alternativ till att flytta till andra delar av Göteborg eller till kranskommunerna, som sker idag.

En del säger att vi måste bygga fler bostäder. Jodå, men det är inte detta som är det ledande behovet. Bostäder finns – där bor nu många äldre kvar och många bostäder köps upp för fritidsboende. Vi som är lite till åldern komna. kommer ju att så småningom flytta på oss. Det som är väsentligt är att när bostäderna blir tomma ska det vara så attraktivt att bo och arbeta här så de av de äldre lämnade bostäderna fortsätter att vara permanentbostäder för yngre familjer.

Vi har god service i Södra skärgården, vi har fantastisk natur och levnadsmiljö. Men vi måste ha en stabilt fungerande kollektivtrafik som möjliggör arbetspendling, både in och ut! Därför ställer vi som ska använda den höga krav på den kommande båttrafiken. Den är vår enda möjlighet att bo här ute och fortsätta utveckla denna del av Göteborg. Det borde våra politiker i staden förstå och stå på vår sida när vi nu ställer krav på att åtminstone få se att den nya upphandlingen inte ger oss en sämre framtid! Vi borde kunna kräva minst samma goda förbindelser som vi har idag, helst något bättre ändå. Och inte en minskning av kapaciteten med bortåt 50%, som vi tycks skönja i den undermåliga information vi fått hittills.

>> Skriv på namnlistan! >> Efter midsommar lämnar vi in den och hoppas att både radio och tidningarna fortsätter att uppmärksamma skärgården, så våra politiker vaknar!

Tillagt 2023-07-01
Göteborgs-Posten har uppmärksammat vår namninsamling som fått nära 2.000 påskrifter. >> Här en länk till artikeln! >>

Och ha en skön sommar!
Gustaf