Majbloggen

Vi inom SSIS, Södra Skärgården i Samverkan, har äntligen förstått att vårt arbete är dåligt känt, mest beroende på att vi inte hör av oss. Man kan ju skylla det på att bara hänga med i svängarna när det gäller de problem för Södra skärgården som seglar upp vid horisonten, tar det mesta av vår tid och ork.

Men vad är det för mening att arbeta för det vi tror är viktigt för Skärgårdens överlevnad om inte alla som vill känner till det och, i bästa fall också stöder arbetet. Så på vårt senaste möte, som avhölls på Vrångö nyligen, beslutade vi att nu var det dags att börja rapportera kontinuerligt, att se till att alla som vill får veta vad som görs, vilka frågor som kan vara till vår fördel och vilka som verkligen ställer till det.

Hur det började
SSIS har ju funnits sedan 2016, även om det började ganska trevande. Lite fart blev det på diskussionerna runt T-PULS, förslaget till ändring av situationen på Saltholmen, som inte hade stöd någonstans i Skärgården och också helt naturligt försvann i arkivet ganska fort. Vi tyckte att det visade att kommunen inte hade någon som helst idé om hur man för en dialog mellan staden och Skärgården. SSIS började då med en alternativ strategi, nämligen att samverka med de i staden som satt med problemen i knät. Ett exempel är vårt samarbete med Parkeringsbolaget som har lyckats att förbättra situationen betydligt vad gäller våra parkeringsproblem. Ett annat var ett samarbete med Park och Natur i diskussioner om toaletter, mm, särskilt då under sommarmånaderna. Gick också hyfsat bra ända till det visade sig att inte mycket blev gjort trots allt. Och nu har PoN, numera under annat namn, helt lagt ner alla ambitioner att utveckla det offentliga toalettsystemet, eftersom staden ska spara pengar.

Där har vi ett utmärkt exempel på stadens dubbla attityd: de vill ha en levande skärgård som ska säljas som besöksobjekt till lokala och internationella turister, samtidigt som man stryper investeringar i besöksnäringen. Det är det som gör att vi anser att SSIS behövs, både som alarmklocka och som idékläckare. Alltså, inte för att bara peka på det som inte görs, eller görs fel, utan i direkt samverkan med staden försöka finna lösningar.

Ö-dialogen
På vårt möte hade vi bjudit in ordföranden för Ö-dialogen. Denna dialog, som ofta blir mer av en monolog, har ett behov att utvecklas. Den består av tre representanter från varje ö och möts fem gånger per år. Då förstår man att det inte kan bli mycket gjort men i bästa fall kan det ju vara en informationskälla för oss i skärgården. Men de tre representanterna på varje ö kunde ha en viktig roll i att sprida information om stadens planer, alternativt tillkortakommanden, och skulle behöva stöd för att göra detta. I samband med att Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret (med andra namn numera) förra hösten tog fram en förstudie till en “Strategisk Plan för Södra Skärgården” la vi i SSIS fram ett förslag att Ö-dialogens representanter i samarbete med SSIS, skulle arbeta lokalt med den strategiska planen på öarna, med t ex informationsmöten och faktainsamling. Då skulle vi som bor härute kunna få vara med i den plan som kommer att styra vår utveckling i framtiden, ett rimligt krav, men inte en normal del av stadens arbetsrutin. Alla ställde sig positiva, men arbetet har inte kommit igång och med tanke på hur mycket som ska sparas kanske det aldrig blir av. Om det blir fallet så tänkte vi att då får vi väl göra ett sådant arbete själva. Den nye ordföranden i Ö-dialogen var positiv till det förslagna samarbetet. Om han skulle tycka det var bra om vi agerade självständigt vet vi inte.

Ändringar i skärgårdstrafiken
Just nu har vi några svarta moln vid horisonten: dels Västtrafiks förslag till omarbetning av båttrafiken, den enda möjlighet vi har att ta oss till staden, och höjning av frakttaxorna. Västtrafik förslag är magert beskrivet men tolkar man det noggrant så leder det till betydligt sämre båtkapacitet och längre restider. Det är ju precis tvärtemot vad vi vill ha. Och ökade frakttaxor leder naturligtvis till ökade kostnader för de som bor i Skärgården och de som tänker jag att flytta hit!

Nästa gång ska jag underhålla med lite statistik och berätta hur det ser ut i vår framtid. Om vi inte gör något åt den! Och det är det vi vill!

Gustaf

_____________________________________________________________

Öppet brev till Västtrafik m fl

SSIS har skickat ett öppet brev till Västtrafik och alla kommunens politiska partier i anledning av hanteringen av den förstudie om skärgårdstrafiken som producerats. Många kritiska röster har framförts av de som studerat förslaget och SSIS tar upp följande:

• Fler båtbyten försvårar på flera linjer

• Kapacitetsbrist turen Styrsö Bratten – Köpstadsö – Saltholmen och omvänt

• Kapacitetsminskning Brännö Rödsten – Saltholmen

• Färre möjligheter att ta sig mellan öarna

• Knarrholmen och Stora Förö måste byta på Styrsö Bratten

• Styrsö Bratten klarar inte att bli en central ombytespunkt

• Förslaget är ett allvarligt haveri för skärgårdstrafiken. El för att ladda båtarnas batterier kommer inte att finnas förrän om fem år.

• Vi yrkar att Västtrafik med en ny detaljerad turlista visar för öborna skillnaderna mot gällande turlista.

Förslaget som sänts till befattningshavarna kan hämtas här i sin helhet.