Homogent i södra skärgården

Södra skärgården är det område i Göteborg som har lägst andel invånare med utländsk bakgrund – bara åtta procent är födda utanför Sverige eller har föräldrar som båda är det, skriver tidningen ETC i december. Några skärgårdsbor har blivit intervjuade i frågan.