Parkeringsbolagets arbetsgrupp 15 december

Nu är anteckningarna från sjätte mötet med arbetsgruppen för parkeringar hos Göteborgs Stads Parkeringsbolag klara. Mötet hade fokus på lösningar på Saltholmen/Långedrag på kort sikt vad gäller

  • kösystemet
  • bommar
  • skyltar
  • bilpooler
  • lastzoner
  • parkeringstillstånd

Minnesanteckningarna är gjorda av Parkeringsbolaget. Läs minnesanteckningarna från mötet här!