Skärgårdstankar maj 2024

Nu har det verkligen vänt och sommaren verkar nästan överfalla oss. Men så är det inte och det kanske snart känns, i nästa vecka sjunker temperaturen rejält och maj månad går över från tidig sommar till sen vår. Vädret rår vi inte över, tyvärr så verkar vi endast kunna göra det sämre i världsmåttstock. Nu skulle dock inte dagens tankegångar handla om vädret, eller klimatet, där gör vi väl alla vad vi kan utan att jag ska ta mig ton i den frågan.

Vi lägger ned SSIS verksamhet
Jag är idag bedrövad av något helt annat än klimatet, samtidigt som jag kanske får anledning att bli gladare igen om jag/vi lägger manken till. Bedrövelsen grundas på att vi inom Södra Skärgården i Samverkan, SSIS, har beslutat att vi ska lägga ner verksamheten. Anledningen till det är det som jag talade om mitt förra inlägg: Ö-dialogen håller på att växa till sig och det kan inte finnas rum för två organisationer att försöka med ungefär samma sak. Särskilt som det till en viss del är samma personer som ska göra jobbet.

Ö-dialogen tar över
Vi har från SSIS sida försökt under en lång tid att driva Ö-dialogen, som mest varit en möjlighet för staden att tala till oss, till att bli lokalt verksam på öarna. Nu när Ö-dialogen har fått en viss ordning på sina uppgifter och en del nya representanter så hoppas vi att den också ska kunna utvecklas till en demokratisk rörelse i Skärgården som kan ta strid för våra behov. Och motverka de delvis skrämmande perspektiv som kan utläsas ur de prognoser som görs. En del av det som vi nu tillsammans kan göra inom Ö-dialogen, och då i samstämmighet med alla i Skärgården, är ju sådant som SSIS ställde som mål, men med en mycket mindre bas och förankring. Alltså stänger vi SSIS verksamhet och lägger vårt arbete inom Ö-dialogens utveckling istället.

Det är förvisso svårt att skapa fungerande organisationer av detta slag men ambitionerna hos Ö-dialogens representanter på de olika öarna är höga. Det ställer krav på mycket frivilligt arbete och arbete som kommer att kännas värt sin tid bara om vi får det att fungera. Än har inte stadens politiker anammat det nya, förutom att en del har uttryckt sig vara nöjda med en sådan omställning. Men det återstår att se om våra politiker kan enas om att också ge Ö-dialogen den ställning i stadens organisation som krävs, nämligen att kunna fungera som en erkänd del med rätt att ställa krav och förslag till politikerna och även bli en viktig remissinstans för frågor som berör Skärgården och dess utveckling.

Arbete med information
Vi är alltså tre valda representanter för varje ö som nu kan förväntas aktivt arbeta för Skärgårdens samlade utveckling, samtidigt som vi också ska se till att information och diskussion också når respektive ös invånare. Vi ska tillsammans få den lokala demokratiska processen att fungera bättre, kanske till och med bra.

Detta gör mig naturligtvis inte bedrövad, utan det är snarare det att vi inte lyckades komma så långt som vi ville med SSIS. Men organisationer lever och dör precis som allting annat och vi alla ska lämna vår plats på jorden till kommande generationer. Så är det ju. Och om inte omorganiseringen av Ö-dialogen fungerar så får vi lägga ner den också och skapa något annat. Det hoppas jag inte skall hända, men det kräver inte bara arbete av de valda representanterna på varje ö, det kräver också stöd och intresse från alla som bor, arbetar eller bara besöker Skärgården. Så se till att ni ställer krav på oss, kontaktar oss vid behov och stöttar oss!

Med det stänger jag nog min blogg ”Skärgårdstankar”. Åtminstone tills vidare, för i nästa, nu kommande skede, måste jag få ett uppdrag från mina kollegor för att fortsätta! Vi får se hur det går!

Ha det bra alla, ta hand om vår Skärgård tillsammans! Och ha en fin sommar!

Gustaf

Skärgårdens delegater samlas i ny arena…

>> Här en länk till protokoll från Ö-dialogen 2024-04-18 >>