Vad har hänt? Och hur går vi vidare?

Här kommer en sammanställning av läget kring parkeringssituationen Saltholmen/Långedrag som presenteras för olika sammanhang och föreningar i syfte att få en samlad bild.

  • Presentationen innehåller
  • Skäligt utrymme för parkering
  • Plan- och bygglagen samt kommunallagen
  • Historik, bakgrund – utvecklingsfakta
  • Parkeringens betydlese
  • Södra skärgården i samverkan (SSIS)
  • Vad har hänt sedan sist?
  • KS beslut
  • Hur går vi vidare?

Läs sammanställningen i sin helhet