Protest mot Stadsledningskontorets förslag gällande parkeringssituationen på Saltholmen!

Detta är ett upprop som protest mot Stadsledningskontorets förslag gällande parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag där de föreslår att 300 befintliga parkeringsplatser på Saltholmen ska tas bort! Förslaget ska upp till politiskt beslut i den 24 januari 2018. Det är bråttom!!!

Bakom uppropet står SSIS – Södra Skärgården i samverkan. En gemensam utvecklingskraft i Göteborgs södra skärgård – för en hållbar livskraftig skärgård.

Film som förklarar finns här!

De bärande huvudpunkterna i Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande är följande:

 1)   Som följd av KF:s beslut om att Saltholmen fortsatt ska utgöra knutpunkt för skärgårdstrafiken, har Västtrafik beslutat att båtterminalen måste byggas om, bl a för att svara mot moderna krav på tillgänglighet även för rörelsehindrade.

2)   Denna ombyggnad medför enligt det ombyggnadsförslag som stadsledningskontoret valt att lyfta fram, att 300 befintliga parkeringsplatser på Saltholmen försvinner.

3)   Stadsledningskontoret påstår att dessa platser endast kan kompenseras genom utbyggnad av ett bergrumsgarage på yttre Saltholmen.

4)   Samtidigt konstaterar stadsledningskontoret att ett sådant garage inte är möjligt att genomföra av ekonomiska skäl.

5)   Sammanfattningsvis föreslår stadsledningskontoret en neddragning av totalt 300 platser.

Konsekvenser av ovanstående förslag

Ett beslut enligt Stadsledningskontorets förslag ovan skulle vara förödande, rent av en katastrof, för väldigt många boende och verksamma i skärgården samt för södra skärgårdens utveckling. Det skulle rent konkret till en början troligen innebära att de 300 personer som senast har tilldelats förhyrda platser eller parkeringstillstånd blir av med sina platser/tillstånd.

Södra Skärgården har inget att invända mot att båtterminalen byggs om och anpassas till moderna krav på tillgänglighet. Tvärtom –  det måste vi naturligtvis bejaka. Men en sådan ombyggnad måste kunna genomföras utan att antalet parkeringsplatser på Saltholmen för de boende/verksamma i södra skärgården reduceras vilket skulle motverka möjligheterna till en livskraftig skärgård!

Du protesterar mot Stadsledningskontorets förslag genom att skriva under detta upprop här!

Här kan du läsa förslaget till KS i sin helhet!