Parkeringsbolagets informationsmöte på Donsö

21 mars 2016 höll Parkeringsbolaget ett informationsmöte på Donsö om förslaget att gå från förhyrda parkeringsplatser till tillstånd på Saltholmen och i Långedrag. Dokumentationen från det mötet finns nu tillgängligt.

Mötet där cirka 350 personer från Södra skärgården och fastlandet deltog dokumenterades på tre olika sätt:

– ”Åsiktsväggen” där publiken kunde lämna synpunkter och frågor på post-it-lappar
– Blädderblocket, där vi sammanfattade det som publiken sa under kvällen
– Hela mötet filmades

De två förstnämnda har nu sammanfattats i ett dokument. Detta kommer också att skickas till Parkeringsbolagets styrelse.

En fråga som kom upp på mötet handlade om beläggningsmätningarna. Vi har nu uppdaterat dessa med en senare tidpunkt (midnatt). Se nedan.
Beläggningsmätningar Saltholmen-Långedrag mars-september 2015.pdf

Dokumentation från mötet