Kontakt

Följande personer är SSIS utsedda representanter:

Asperö| Per Myrén och Thomas Larson | E-post

Brännö| Peter Näslund | E-post 

Donsö| Håkan Broberg och Lina Lundgren | E-post

Köpstadsö| Anna Palmers och Patrik Gustavsson | E-post

Styrsö| Gustaf Asplund | E-post

Vrångö| Jan Kristensson och Alfred Strandberg | E-post

Webmaster | Peter Andersson | E-post

SSIS bankgiro för medlemsavgift 5184-5725