Kontakt

Följande personer är SSIS utsedda representanter:

Asperö| Ingemar Taube och Thomas Larson | E-post

Brännö| Stefan Kihlgren | E-post 

Donsö| Karolina Gustafsson | E-post

Knarrholmen | Niklas Ruberg och Monika Danielsson| E-post

Köpstadsö| Anna Palmers, Patrik Gustavsson och Patrik Mark| E-post

Styrsö| Gustaf Asplund | E-post

Vrångö| Johan Ternstrand | E-post

Webmaster | Peter Andersson | E-post

SSIS bankgiro för medlemsavgift 5184-5725