Kontakt

Följande personer är SSIS utsedda representanter:

Asperö| Per Myrén och Thomas Larson | aspero@livskraftigskärgård.se

Brännö| Peter Näslund | branno@livskraftigskärgård.se

Donsö| Håkan Broberg och Lina Lundgren | donso@livskraftigskärgård.se

Köpstadsö| Anna Palmers och Patrik Gustavsson | kopstadso@livskraftigskärgård.se

Styrsö| Jan Kaaling och Gustaf Asplund | styrso@livskraftigskärgård.se

Vrångö| Jan Kristensson och Alfred Strandberg | vrango@livskraftigskärgård.se

SSIS bankgiro för medlemsavgift 5184-5725