Uppstart av Parkeringsbolagets arbetsgrupp

Parkeringsbolagets styrelse har gett i uppdrag att starta en referensgrupp tillsammans med representanter för dem som är berörda av parkeringsfrågorna på Saltholmen och i Långedrag.

Gruppen är nu tillsatt och har representanter från Asperö, Brännö, Styrsö, Köpstadsö, Donsö, Vrångö, Saltholmen, Långedrag, SSIS, Älvsborgs Egnahemsförening, samt tjänstemän från Parkeringsbolaget.

Arbetsgruppen hade sitt första möte i måndagen den 16 juni 2016.
Här kan du läsa minnesanteckningarna från mötet!