SSIS månadsmöte februari 2018

På SSIS möte i februari togs bland annat följande upp:

 • Formalisering av SSIS
 • Parkeringsfrågan Saltholmen/Långedrag – samtal med politiken
 • Skolfrågan (Styrsöskolan)
 • Inbjudan till Bohusläns Skärgårdsråds årsstämma
 • Rapporter från öarna
 • Trafikbryggor
 • Fraktstödet till Södra Skärgården

Läs anteckningarna från mötet i sin helhet här!

SSiS månadsmöte januari 2017

På SSIS möte i januari togs bland annat följande upp:

 • Skol- och utbildningsfrågan i södra skärgården
 • Skärgården som turistdestination
 • Strategisk planering kring samverkan i Södra Skärgården
 • Parkeringsfrågan Saltholmen/Långedrag

Läs anteckningarna från mötet i sin helhet på nedanstående länk.

Fortsätt läsa SSiS månadsmöte januari 2017