Indraget fraktstöd till Södra Skärgården

SSIS har fått besked om att det statliga frakstödet för godstransporter bl a till Södra Skärgården kommer att upphöra från den 1 januari 2019.

Vi kommer att söka information kring det eller de beslut som ligger bakom denna åtgärd. Om det är möjligt och lämpligt kommer vi att överklaga beslutet. Vi kommer också att söka kontakt med politiska företrädare för Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen för att diskutera möjligheterna att hålla Södra Skärgården skadeslös.

SSIS tar upp frågan om frakstödet på sitt ordinarie styrelsemöte i nästa vecka. Vi återkommer därefter med ytterligare information.

SSIS månadsmöte februari 2018

På SSIS möte i februari togs bland annat följande upp:

  • Formalisering av SSIS
  • Parkeringsfrågan Saltholmen/Långedrag – samtal med politiken
  • Skolfrågan (Styrsöskolan)
  • Inbjudan till Bohusläns Skärgårdsråds årsstämma
  • Rapporter från öarna
  • Trafikbryggor
  • Fraktstödet till Södra Skärgården

Läs anteckningarna från mötet i sin helhet här!