SSIS månadsmöte februari 2018

På SSIS möte i februari togs bland annat följande upp:

 • Formalisering av SSIS
 • Parkeringsfrågan Saltholmen/Långedrag – samtal med politiken
 • Skolfrågan (Styrsöskolan)
 • Inbjudan till Bohusläns Skärgårdsråds årsstämma
 • Rapporter från öarna
 • Trafikbryggor
 • Fraktstödet till Södra Skärgården

Läs anteckningarna från mötet i sin helhet här!

SSIS månadsmöte oktober 2017

På SSIS möte i oktober togs bland annat följande upp:

 • Förstudie besökstoaletter i skärgården
 • Parkeringsplatser Saltholmen/Långedrag, TPULS nästa steg
 • Framtidsplanering och fortsatt dialog med Göteborgs Stad
 • Inbjudan av företrädare från Bohusläns skärgårdsråd, BSR

SSIS månadsmöte september 2017

På SSIS möte i september togs bland annat följande upp:

 • Parkeringsfrågan Saltholmen/Långedrag, TPULS samt synpunkter på Thyréns rapport
 • Toaletter i skärgården för besökare
 • Diskussion om hur vi tar frågan om framtidsplaneringen vidare
 • Inbjudan av företrädare från Bohusläns skärgårdsråd

SSIS månadsmöte april 2017

På SSIS möte i april togs bland annat följande upp:

 • Bohusläns skärgårdsråd
 • Strategisk planering av skärgården och hur ska de lokala inflytandet säkerställas när stadsdelsorganen marginaliseras och sannolikt helt försvinner i närtid.
 • Parkeringsfrågan Saltholmen/Långedrag

Läs anteckningarna från mötet i sin helhet här!